sobota, 9 maja 2015

Czym różni się szkoda częściowa od szkody całkowitej?

Wiele osób które pierwszy raz likwidują dużą szkodę komunikacyjną  mają problem z rozróżnieniem jej rodzaju. To czy jest częściowa lub całkowita nie zależy od wielkości uszkodzeń lecz od wartości pojazdu w dniu szkody oraz w ramach jakiego ubezpieczenia jest ona likwidowana. Kiedy zatem mamy do czynienia z konkretnym rodzajem szkody?

Szkoda częściowa występuje kiedy uszkodzenia pojazdu są w takim zakresie, iż wartość przewidywanych kosztów naprawy nie przekracza rynkowej wartości sprzed powstania szkody.

Szkoda całkowita mam miejsce wtedy gdy uszkodzenie pojazdu jest w takim zakresie, iż wartość przewidywanych kosztów naprawy przekracza wartość rynkowa pojazdu sprzed powstania szkody.

Ważne: 
Szkoda całkowita w przypadku ubezpieczeń OC jest liczona po przekroczeniu 100% wartości pojazdu.
Szkoda całkowita w przypadku ubezpieczeń AC jest liczona po przekroczeniu 70 % wartości pojazdu


Przykładowo: Volkswagen Golf z 2006 roku(o wartości rynkowej 20 000 zł) miał wypadek w którym zostało uszkodzone maska, zderzak, wzmocnienie czołowe, dwa reflektory, błotniki przedni lewy i przedni prawy. Szkoda likwidowana jest z ranach ubezpieczenie OC sprawcy. Rzeczoznawca wycenił wartość naprawy na kwotę 15 000 zł brutto. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia ze szkodą częściową. Gdyby jednak właściciel pojazdu musiał likwidować szkodę z ubezpieczenia AC mielibyśmy szkodą całkowitą. Szkoda całkowita w ubezpieczeniu AC naszego Golf jest już po przekroczeniu przewidywanych kosztów naprawy wynoszących 14 000 zł. Wynika to z prostego obliczenia - 20 tys. (wartość auta) x 0,7 = 14 tys zł (próg szkody całkowitej ubezpieczenie AC)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz