wtorek, 24 marca 2015

Odliczenie VAT od napraw blacharsko-lakierniczych

Od 1 kwietnia 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany te mają także wpływ na sposób rozliczania w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych. 

Obecnie w przypadku użytkowania samochodu płatnicy podatku VAT mogą rozliczyć wydatki związane z eksploatacją na dwa sposoby:
a) 100% VAT - gdy auto jest wykorzystywane tylko do celów służbowych i do tego celu prowadzona jest szczegółowa ewidencja przebiegu itp.; można odliczyć także paliwo
b) 50% VAT - gdy auto jest wykorzystywane zarówno do celów służbowych jak i prywatnych; nie można odliczyć wydatków związanych z paliwem

Gdy mamy zatem do czynienia z likwidacją szkody firmy odliczającej 100% VAT, wówczas możne ona odliczyć go w całości z faktury za naprawę i wartość tą musi pokryć z własnej kieszeni na rzecz warsztatu naprawczego. Ubezpieczyciel wypłaci bowiem firmie naprawiającej nasz samochód jedynie kwotę netto z faktury końcowej.

W przypadku firm będących płatnikami podatku VAT w 50%, podatki za odlicza jedynie połowę VAT z faktury końcowej - musi też zapłacić warsztatowi 50% VAT. Natomiast ubezpieczyciel pokryje kwotę netto + 50% VAT z faktury za naprawę pojazdu.

Osoby fizyczne i firmy niebędące czynnymi podatnikami VAT
Firmom i osobom fizycznym nie będącymi podatnikami podatku VAT (np. indywidualne praktyki lekarskie) w przypadku szkód komunikacyjnych z OC i AC ubezpieczyciel wypłaca całą wartość kosztów naprawy w kwocie brutto. Chyba, że polisa Auto Casco na samochód została omyłkowo zawarta w kwocie netto, co niestety często zdarza się gdy polisy wystawia niedoświadczony broker ubezpieczeniowy. Warto więc w przypadku osób niebędących VAT-owcami sprawdzić od jakiej kwoty została zawarta polisa, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych stresów. Agenci ubezpieczeniowy często celowo ubezpieczają samochód w kwocie netto, aby przyciągnąć klienta niższą składką ubezpieczeniową. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz