czwartek, 14 maja 2015

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Od 1 kwietnia 2015 roku na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych działa tzw. bezpośrednia likwidacja szkód. BLS to nic innego jak możliwość likwidowania szkody z OC sprawcy we własnej firmie ubezpieczeniowej. Skorzystanie z BLS nie spowoduje utraty zniżek.

Głównym celem wprowadzenia BLS jest zwiększenie konkurencji między towarzystwami w zakresie jakości obsługi i sprawności likwidacji szkody. Obecnie w każdym towarzystwie wygląda to inaczej – w jednym lepiej, w innym trochę gorzej. Teraz klient będzie mógł ocenić swojego ubezpieczyciela, co może mieć znaczenie przy decyzji o wykupie polisy na kolejny rok.

W ramach BLS nie działają jednak wszystkiej towarzystwa. Obecnie są to: Warta, Ergo Hestia, PZU, Uniqa, Concordia,  HDI. W późniejszym terminie do porozumienie dołączy: Aviva, Liberty Ubezpieczenia oraz Gothear.

BLS posiada także tzw. warunki brzegowe przy których może być stosowana. Są to m.in.:
- posiadanie ważniej polisy OC w dniu zgłoszenia szkody,
- szkoda powstała na teranie kraju,
- udział w szkodzie miały dwa pojazdy,
- roszczenie dotyczy szkody w pojeździe/mieniu znajdującym się w pojeździe,
- podczas zdarzenia nie powstały szkody osobowe,
- roszczenie nie przekracza 30 tys. zł
- poszkodowany posiada oświadczenie sprawcy lub został sporządzona notatka przez Policję,
- polisa sprawcy jest ważna na dzień zgłoszenia, 
- szkoda nie została już zgłoszona w TU sprawcy 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz